Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh: Kính gửi: ........Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:.........................Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:....

    1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh là gì?

    Giấy chứng sinh là giấy tờ quan trọng, chứng thực sự ra đời của một con người, là căn cứ để cấp giấy khai sinh, có thể căn cứ để đi làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản,… Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 1/1/2013) đã nêu rõ các vấn đề liên quan đến việc cấp và cấp lại Giấy chứng sinh.

     Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh là mẫu văn bản của bố mẹ hoặc người nhận nuôi gửi đến cơ sở y tế để xin cấp lại giấy chứng sinh, phục vụ cho việc đăng ký giấy khai sinh bởi việc xin cấp lại giấy chứng sinh là điều kiện để đăng ký khai sinh cho bé.

     2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:……………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Sinh cháu: ngày:……………………………… tháng:………………………. năm: 20………………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Tên dự kiến của cháu:………………………………………………………………………………………

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh: tháng……….. năm………….. Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn):…………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Khác             □ (Ghi cụ thể)……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/
trưởng thôn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày…….. tháng……. năm 20…….

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng sinh

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinh như sau:
Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinh hoặc các vấn đề khác liên quan đến đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinh mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinh tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./