Tải mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề theo quy định pháp luật

Tải mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề theo quy định pháp luật: Căn cứ theo thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT- TTLT....... quy định về đăng ký đào tạo nghề...

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NGHỀ

   Căn cứ theo thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 quy định hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Theo đó, để được đào tạo nghề người lao động phải có đơn đăng ký đào tạo nghề có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động cư trú và nộp cho tổ chức có thẩm quyền. Hiện nay, mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề được quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư liên tịch 30/2012/TTLT TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT, cụ thể nội dung đơn được quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

 

Họ và tên:………………………………………………………………………. □ Nam, □ :Nữ

Sinh ngày…… tháng…..năm ……. Dân tộc: ………………..Tôn giáo:………………….

Số CMTND:………………………………. Nơi cấp:………………Ngày cấp:……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn:………………………………….Điện thoại liên hệ:……………………..

Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):

Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

Người thuộc hộ cận nghèo.

Đối tượng lao động nông thôn khác

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề:…………………………………………………..do (CSDN): 

tổ chức đào tạo tại:…………………………………………………………………………………………………….

Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống):

□ Tự tạo việc làm □ Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm □ Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động □ Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của cơ sở dạy nghề.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nêu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Xác nhận của UBND cấp xã: ……………….. Xác nhận Ông (bà) ………………. có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại xã:……………………….. và thuộc diện đối tượng(1): ……………………

TM. UBND xã………………………….
(Ký tên và đóng dấu)

 

………., ngày …. tháng … năm 20….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

đơn đăng ký đào tạo nghề

Đơn đăng ký đào tạo nghề

 2. Hướng dẫn ghi mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề.

   (1) Ghi cụ thể đối tượng của người có đơn đăng ký học nghề.

    Bạn có thể tải mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề tại:

    >>>>> Mẫu đơn về đăng ký đào tạo nghề

   Bài viết tham khảo:

   Trên đây là mẫu đơn đăng ký đào tạo nghề, nếu cần tư vấn hỗ trợ thêm về vấn đề này chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn đăng ký đào tạo nghề

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đăng ký đào tạo nghề hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.