Tải mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

Tải mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

BIÊN BẢN VỀ VIỆC HUỶ BỎ BIỆN PHÁP PHONG TOẢ TÀI KHOẢN


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

  BIÊN BẢN

VỀ VIỆC HỦY BỎ BIỆN PHÁP PHONG TỎA TÀI KHOẢN

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại………………………        

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

Điều tra viên thuộc Cơ quan………………………………………………………………………………..

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………………

đại diện Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước(1):……………………………………………………..

Ông/bà. ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Thi hành Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số: ………… ngày ……. tháng …… năm        

của………………………………………………………………………………………… đối với tài khoản của:  

Họ tên: …………………………………………………………………………………. Giới tính:………………                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………………….  

Quốc tịch: …………………………..; Dân tộc: ……………………………………; Tôn giáo:…………….            

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………….                    

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………….        

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản của ông/bà :………….

……………………………………………………………………… cho đại diện(1) ……………………………….

và tiến hành lập biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:

1. Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Lệnh phong tỏa tài khoản số: ………………….. ngày …….. tháng ……….. năm……………….. của………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. đã nhận 01 bản Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số: …………………

.. ngày ………. tháng ……… năm…………………….. của …………………………………………………….       

để thực hiện ngay việc giải tỏa Lệnh phong tỏa tài khoản của ông/bà: ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Các thông tin về tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền có trong tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản(2):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….       

Việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản kết thúc hồi …….. giờ …….. ngày…….. tháng…….. năm……..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người có tài khoản được hủy bỏ biện pháp phong tỏa,  một bản gửi Viện kiểm sát………………………………………………………………………………………………… ,

một bản lưu tại(1) …………………………………………………………………………………………………….. ,

một bản đưa vào hồ sơ vụ án.       

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Ký tên, đóng dấu)

ĐIỀU  TRA VIÊN

 

 

 

 

 CHỦ TÀI KHOẢN BỊ PHONG TỎA

(Nếu có)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

Hướng dẫn kê khai biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản 

(1) Ghi rõ tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản bị phong tỏa;

(2) Ghi rõ thông tin tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền được hủy bỏ biện pháp phong tỏa.

      Để được tư vấn chi tiết về biên bản về việc huỷ bỏ biện pháp phong toả tài khoản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.