Tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

Tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 ..

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ BẮT THEO QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ BẮT THEO QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ(1)

         

Hồi ………. giờ …………   ngày…………… tháng ……………   năm ……………… tại ……………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………………             

thuộc cơ quan………………………………………………………………………………………… là người tiếp nhận.

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. là người giao.

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. là người chứng kiến.

Căn cứ khoản 1 Điều 112, Điều 115, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận người bị bắt theo Quyết định/Lệnh truy nã số: ……………………………………………………………………………..

ngày ……. tháng …….. năm……………….. của ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. đối với (2):

Họ tên: …………………………………………………………………………………………. Giới tính:……………

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………          

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm ………………… tại: ………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: ……………………………….; Tôn giáo:…………………….             

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………….     

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………

(3)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe của người bị bắt theo Quyết định/Lệnh truy nã(4):

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc tiếp nhận người bị bắt theo Quyết định truy nã kết thúc vào hồi ………………. giờ…..

ngày………tháng…..năm…………………………………………………………………………………………

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

       

NGƯỜI GIAO  

NGƯỜI TIẾP NHẬN

 

NGƯỜI BỊ TRUY NÃ

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 Bạn có thể tải mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu mẫu biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

Hướng dẫn kê khai biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã                              

(1) Mẫu dùng khi người đang bị truy nã bị bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân;

(2) Trường hợp có nhiều người bị truy nã thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên;

(3) Nội dung: Ghi tóm tắt diễn biến sự việc, lời khai của người bị truy nã và những đồ vật, tài liệu thu giữ; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

(4) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.