Tải mẫu biên bản thanh tra trong cơ quan bảo hiểm xã hội

Tải mẫu biên bản thanh tra trong cơ quan bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm....

BIÊN BẢN THANH TRA 

   Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản thanh tra được quy định tại mẫu số 10:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN THANH TRA

Về……………………………………………..1

Đoàn thanh tra……… 1 được thành lập và hoạt động theo Quyết định số ………….ngày ……/……/……… của …………………………….  2 đã tiến hành thanh tra từ ngày ……/……/………  đến ngày ……/……/………, đối với:…………………………………………………………………………..3

Hôm nay, vào hồi………. giờ ……. ngày …../…./………. tại …………………………………………………4;

Đoàn thanh tra và………………5,……………………6, thống nhất thông qua biên bản thanh tra với nội dung, thành phần sau:

Thành phần Đoàn thanh tra gồm:

1. …………………………………………………………………………………Trưởng đoàn;

2. …………………………………………………………………………………Thành viên;

3. ………………………………………………………………………………… Thành viên.

Đại diện đối tượng thanh tra gồm:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự tham gia của:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..

I. Nội dung thanh tra:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. Đánh giá, nhận xét:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. Các hình thức xử lý hoặc đề nghị xử lý:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

IV. Các yêu cầu kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

V. Ý kiến của đối tượng thanh tra:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi…. giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản gồm … trang được lập thành … bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản thanh tra

1 Lĩnh vực thanh tra.

2 Người ra quyết định thanh tra.

3 Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

4 Địa điểm lập biên bản.

5 Đối tượng thanh tra.

6 Đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia.

Bạn có thể tải mẫu biên bản thanh tra tại:

>>>>> Biên bản về thanh tra trong cơ quan bảo hiểm xã hội

        Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản thanh tra, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo