Tải mẫu biên bản nhận biết giọng nói

Tải mẫu biên bản nhận biết giọng nói: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

BIÊN BẢN NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

Mẫu số: 182

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

  BIÊN BẢN NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại ……………………….                

………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………… Điều tra viên

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………. Kiểm sát viên(1)

thuộc Viện kiểm sát………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………………… Giám định viên về âm thanh

thuộc Cơ quan ………………………………………………………………………………………………

Ông/bà ………………………………………………………………………………………………………..

là người chứng kiến theo khoản 2 Điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ vào Điều 178 và Điều 191 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản nhận biết giọng nói.

Nhân thân người được yêu cầu nhận biết giọng nói:

Họ tên: …………………………………………………………………………………… Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………….

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: …………………………………………… 

Quốc tịch:………………………….Dân tộc:…………………….Tôn giáo: ………………………             

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………..

cấp ngày …………. tháng …………. năm …………………… Nơi cấp: ……………………. 

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tư cách tham gia tố tụng(2) : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe của người được yêu cầu nhận biết giọng nói:…………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
Điều kiện về không gian khi thực hiện nhận biết giọng nói: …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 

LỜI TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

(Yêu cầu người nhận biết giọng nói trình bày rõ căn cứ vào đặc điểm nào để nhận biết giọng nói)

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯA RA ĐỂ NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

(Trừ trường hợp việc nhận biết giọng nói được thực hiện qua phương tiện ghi âm; Số lượng giọng nói đưa ra nhận biết ít nhất phải là ba và phải có âm sắc, âm lượng tương tự nhau)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

KẾT QUẢ NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

LỜI TRÌNH BÀY CỦA GIÁM ĐỊNH VIÊN VỀ ÂM THANH (3) :

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Việc nhận biết giọng nói kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.  

NGƯỜI NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN VỀ ÂM THANH

 

 

KIỂM SÁT VIÊN

(Nếu có)

NGƯỜI ĐƯA RA ĐỂ NHẬN BIẾT GIỌNG NÓI

(Nếu có)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Bạn có thể tải mẫu biên bản nhận biết giọng nói theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản nhận biết giọng nói  

Hướng dẫn kê khai biên bản nhận biết giọng nói

(1) Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản; 

(2) Quy định tại khoản 3 Điều 191 BLTTHS.

(3) Đề nghị Giám định viên xác nhận có nghe rõ âm thanh giọng nói của người đưa ra nhận biết giọng nói hay không?

Ghi chú: Phần giấy trắng của biên bản còn lại phải gạch chéo.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản nhận biết giọng nói, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.