Tải mẫu biên bản làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội

Tải mẫu biên bản làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo...

MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC TRONG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội được quy định tại mẫu 03:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi …. giờ …. ngày ……/……/……… tại:……………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn thanh tra

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Biên bản làm việc

Biên bản làm việc

2. Đại diện …………………………..1

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

3. Với sự chứng kiến của…………….(nếu có)

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

4. Nội dung, kết quả làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc vào hồi…. giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản gồm … trang được lập thành……bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản sau khi đã đọc kỹ nội dung và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội

1 Thành phần cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia buổi làm việc.

   Bạn có thể tải mẫu biên bản làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội tại:

   >>>>>Biên bản về làm việc trong bảo hiểm xã hội

      Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản làm việc, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo