Tải mẫu biên bản kiểm tra xác minh trong bảo hiểm xã hội

Tải mẫu biên bản kiểm tra xác minh trong bảo hiểm xã hội: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng.....

BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC MINH TRONG BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản kiểm tra xác minh trong bảo hiểm xã hội được quy định tại mẫu 04:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC MINH

V/v……………………………………1

Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của………… 2 về việc……………….3

Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/………  tại……………………………4; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..1

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

2. Đại diện………………………………..:

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………………..

II. Nội dung kiểm tra, xác minh

……………………………………………………………………………………………………..6

Buổi làm việc kết thúc vào hồi……giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

………………….5
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ họ tên)

biên bản kiểm tra xác minh

Biên bản kiểm tra xác minh

Hướng dẫn ghi mẫu biên bản kiểm tra xác minh

1 Nội dung được kiểm tra, xác minh.

2 Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.

3 Tên cuộc thanh tra.

4 Địa điểm thực hiện kiểm tra, xác minh.

5 Cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, xác minh.

6 Nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh (nếu có).

Bạn có thể tải mẫu biên bản kiểm tra xác minh tại:

>>>>> Biên bản kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra

      Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản kiểm tra xác minh, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo