Tải mẫu biên bản không hòa giải đối thoại được

Tải mẫu biên bản không hòa giải đối thoại được: Hôm nay, vào hồi .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm 2019.Tại Trung tâm Hòa giải, đối thoại

BIÊN BẢN KHÔNG HÒA GIẢI ĐỐI THOẠI ĐƯỢC

     Mẫu biên bản không hòa giải đối thoại được được ban hành kèm theo được ban hành kèm theo Công văn số 59-TANDTC-PC năm 2019 về việc hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.

TÒA ÁN NHÂN DÂN …(1)
TRUNG TÂM HÒA GIẢI –
ĐỐI THOẠI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

BIÊN BẢN KHÔNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI ĐƯỢC

Hôm nay, vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm 2019.

Tại Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân(2) ……………………………..

Tiến hành phiên hòa giải, đi thoại để các bên thỏa thuận thống nhất với nhau về việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện theo Giấy xác nhận nhận đơn số…ngày… tháng năm…...

I. Thành phần tham gia phiên hòa giải, đối thoại:

– Hòa gii viên, Đối thoại viên: ……………………………………………………………………

– Thư ký phiên hòa giải, đối thoại: ……………………………………………………………….

– Người khởi kiện(4)……………………………………………………………………………….

Địa ch(5): …………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo ủy quyn của người khởi kiện(6)…………………………………………

Địa ch(7): …………………………………………………………………………………………….

– Người bị kiện(8)……………………………………………………………………………………

Địa ch(9): …………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện(10)……………………………………………

Địa ch(11): …………………………………………………………………………………………….

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(12): …………………………………………………….

Địa ch(13)…………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo y quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(14): ………………

Địa ch(15): …………………………………………………………………………………………….

Xét thấy(16) ……………………………………………………………………………………………

Vì vậy, vụ việc này sẽ được chuyển lại Tòa án để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc tố tụng hành chính1.

Biên bản kết thúc vào hồi …. giờ …. phút cùng ngày.

 

Các bên tham gia hòa giải/
đối thoại

Thư ký ghi biên bản

Hòa giải viên, Đối thoi viên

 

1 Chỉ chuyển lại Tòa án để giải quyết trontrườnhợp nhận đơn từ Tòa án chuyn sang.

Bạn có thể tải mẫu biên bản không hòa giải đối thoại được theo đường link dưới đây:

>>>  Biên bản không hòa giải đối thoại được

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản không hòa giải đối thoại được quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh