Tải mẫu biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi

Tải mẫu biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN KHAI QUẬT VÀ KHÁM NGHIỆM TỬ THI

Mẫu số: 147

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHAI QUẬT VÀ KHÁM NGHIỆM TỬ THI

 

Hồi ………. giờ …………   ngày……… tháng ………   năm ………………. tại…………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Thi hành Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi số: …….. ngày …….tháng ……. năm ……             

của Cơ quan…………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: …………………………………………………. Điều tra viên chủ trì khám nghiệm

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ………………………………………………………………….. Giám định viên pháp y

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………….

thuộc Cơ quan……………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………..Giám định viên kỹ thuật hình sự

thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………….

Ông/bà: …………………………………………………………………………………  Kiểm sát viên

thuộc Viện kiểm sát……………………………………………………………………………………….

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Với sự có mặt của:

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….  là người chứng kiến.

và ông/bà(1): ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 178 và khoản 4 Điều 202 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………… Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………….  

Sinh ngày ………… tháng ………… năm ………………….. tại:………………………………………. 

Quốc tịch:…………………………..; Dân tộc:………………………………; Tôn giáo: ………………

Nghề nghiệp trước khi chết: ……………………………………………………………………………….  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………….  

cấp ngày…………tháng………..năm …………………… Nơi cấp: …………………………………….

Nơi cư trú trước khi chết:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. ……………………………………………….

Chết hồi ………. giờ ………. ngày……… tháng…….. năm …………… tại…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Phần mộ mai táng tại: …………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Việc khai quật và khám nghiệm tử thi được tiến hành trong điều kiện (thời tiết, khí hậu, ánh sáng): …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng chôn cất(2): …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM

1. Khám bên ngoài:

– Trang phục và các vật dụng mang theo: ………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tình trạng tử thi (khô, lạnh, co cứng, thối rữa): ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các dấu vết, tổn thương trên cơ thể (mô tả theo trình tự từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ trước ra sau): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Mổ tử thi (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. CÁC MẪU THU ĐỂ GIÁM ĐỊNH:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình khám nghiệm đã (chụp ảnh/ghi hình): …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi khai quật và khám nghiệm, tử thi đã được tổ chức chôn cất lại.

Việc khai quật và khám nghiệm tử thi kết thúc hồi …… giờ …….. ngày …… tháng …… năm ……

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

KIỂM SÁT VIÊN

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y

 

ĐIỀU TRA VIÊN

ĐẠI DIỆN NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA NGƯỜI CHẾT/ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

GIÁM ĐỊNH VIÊN KỸ THUẬT HÌNH SỰ

(Nếu có)

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Bạn có thể tải mẫu biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản khai quật, khám nghiệm tử thi

Hướng dẫn kê khai biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi

(1) Người thân thích của người chết/đại diện chính quyền địa phương nơi chôn cất tử thi;

(2) Xác định đúng phần mộ chôn cất tử thi cần khai quật; có sự đào bới trước đó hay không và cần chụp ảnh cho người thân thích hoặc đại diện chính quyền địa phương (nếu không có người thân thích) ký xác nhận mộ trước khi khai quật.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.