Tải mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu theo quy định

Tải mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu theo quy định: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng....

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI LIỆU DỮ LIỆU

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu tại mẫu 02/BB-TTKT:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI LIỆU DỮ LIỆU
(Số………/TT)

Vào hồi……giờ……ngày ……/……/……… tại……………………………………………1

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên giao

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

2. Đại diện bên nhận

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Tiến hành giao, nhận các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..2

Việc giao nhận kết thúc hồi…..giờ…..ngày ……/……/………

Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản lập thành……bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu

Biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu

   Hướng dẫn ghi mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu.

1 Địa điểm nơi giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu.

2 Thông tin, hồ sơ, tài liệu giao nhận phải ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to…).

   Bạn có thể tải mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu tại:

    >>>>> Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu, giữ liệu như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu, giữ liệu hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo