Tải mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu theo quy định

Tải mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu theo quy định: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng....

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI LIỆU DỮ LIỆU

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu tại mẫu 02/BB-TTKT:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI LIỆU DỮ LIỆU
(Số………/TT)

Vào hồi……giờ……ngày ……/……/……… tại……………………………………………1

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên giao

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

2. Đại diện bên nhận

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

– Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………..

Tiến hành giao, nhận các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..2

Việc giao nhận kết thúc hồi…..giờ…..ngày ……/……/………

Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản lập thành……bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu

Biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu

   Hướng dẫn ghi mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu.

1 Địa điểm nơi giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu.

2 Thông tin, hồ sơ, tài liệu giao nhận phải ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (bản chính, pho to…).

   Bạn có thể tải mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu tại:

    >>>>> Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu

        Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu dữ liệu, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo