Tải mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra theo quy định pháp luật

Tải mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra theo quy định pháp luật: Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành....

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

    Căn cứ theo quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mẫu quyết định công bố quyết định thanh tra tại mẫu số 01/BB-TT:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Hôm nay, hồi … giờ … ngày ……/……/………, tại:……………………………….; Đoàn thanh tra theo Quyết định số ……………./QĐ-BHXH ngày ……/……/………  của …………….về việc………………… tiến hành công bố Quyết định thanh tra.

A. THÀNH PHẦN GỒM CÓ

I. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (nếu có):

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

II. Đoàn thanh tra:

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

III. Đại diện đơn vị được thanh tra:

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

IV. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

1. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

2. ………………………………. Chức vụ:……………………………Đơn vị:………………………………….

biên bản công bố quyết định thanh tra

Biên bản công bố quyết định thanh tra

B. NỘI DUNG

Trưởng đoàn thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số……..ngày ……/……/…  của ………………..; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

…………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của đối tượng thanh tra:

…………………………………………………………………………………………………………

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi…. giờ …. ngày ……/……/………

Biên bản công bố quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận./.

    Bạn có thể tải mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra tại:

    >>>>> Biên bản công bố về quyết định thanh tra

       Để được tư vấn vấn chi tiết về biên bản công bố quyết định thanh tra, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo