Tải mẫu bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Tải mẫu bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ: Kính gửi:.........1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:Họ và tên vợ:...... Năm sinh.....

TẢI MẪU BẢN XÁC NHẬN VỀ VIỆC SINH CON BẰNG KỸ THUẬT MANG THAI HỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN XÁC NHẬN

Về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Kính gửi:………………………………………………………………………………….

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ:………………………………………………………… Năm sinh……………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………… Dân tộc:………………………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………………..

Họ và tên chồng:……………………………………………………. Năm sinh…………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………… Dân tộc……………………………….

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………………..

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):……………………………………………………………………….

2. Thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ:………………………………………………………. Năm sinh……………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………. Dân tộc:………………………………..

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………………..

Họ và tên chồng (nếu có):…………………………………….. Năm sinh……………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………. Dân tộc…………………………………

Nơi đăng ký thường trú:……………………………………………………………………………………..

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):……………………………………………………………………….

Chúng tôi xác nhận đã thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thành công tại Bệnh viện:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vào ngày……… tháng……. năm……… theo Bản Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đã được chứng thực (công chứng) tại:………………………………………………………………….

 

…………, ngày…….. tháng……. năm 20…

NGƯỜI VỢ NHỜ MANG THAI HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VỢ MANG THAI HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG MANG THAI HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

   Bạn có thể tải mẫu bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo đường link dưới đây:

   >>> Tải mẫu bản xác nhận sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hôn nhân và gia đình quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.