Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nội dung huấn luyện an toàn lao động2 Nội dung tư vấn về nội dung huấn luyện an toàn lao động2.1     1. Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao […]

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động
Đánh giá bài viết

Nội dung huấn luyện an toàn lao động

Kiến thức của bạn:

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung tư vấn về nội dung huấn luyện an toàn lao động

    1. Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

   Điều 5 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động như sau:

     Thứ nhất: Huấn luyện nhóm 1. Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

 • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

     Thứ hai: Huấn luyện nhóm 2. Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

 • Kiến thức chung như nhóm 1;
 • Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
 • Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

     Thứ ba: Huấn luyện nhóm 3. Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

 • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

     Thứ tư: Huấn luyện nhóm 4. Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

 • Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
 • Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  Nội dung huấn luyện an toàn lao động

  Nội dung huấn luyện an toàn lao động

     2. Thời gian và tài liệu huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

    Điều 6 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về thời gian và tài liệu huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động như sau:

    Thứ nhất: Thời gian huấn luyện tối thiểu với từng nhóm được quy định như sau:

 • Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
 • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;
 • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

    Thứ hai: Tài liệu huấn luyện. Tài liệu huấn luyện được biên soạn căn cứ vào từng đối tượng huấn luyện, điều kiện thực tế và chương trình khung huấn luyện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

    Để được tư vấn về nội dung huấn luyện an toàn lao động chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.