Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?

Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Người giúp việc bị tai nạn lao động2 Nội dung tư vấn về người giúp việc bị tai nạn lao động2.1      1. An toàn lao động, vệ sinh lao động2.1.1   […]

Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?
Đánh giá bài viết

Người giúp việc bị tai nạn lao động

Kiến thức của bạn:

 • Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình

Nội dung tư vấn về người giúp việc bị tai nạn lao động

     1. An toàn lao động, vệ sinh lao động

     Điều 24 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: 

    Thứ nhất: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng có liên quan đến công việc của người lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ cho người lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong quá trình làm việc.

    Thứ hai: Người lao động có trách nhiệm chấp hành đúng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng và phòng chống cháy nổ; bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường của hộ gia đình, dân cư nơi cư trú.

    Thứ ba: Hằng năm, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp cần thiết, người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải khám sức khỏe. Chi phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Cụ thể: 

 • Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần. 
 • Trường hợp cần thiết người sử dụng lao động yêu cầu người lao động thực hiện khám sức khỏe tại cơ sở y tế do người sử dụng lao động chỉ định. 
 • Chi phí khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe theo yêu cầu của người sử dụng lao động do người sử dụng lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.
  Người giúp việc bị tai nạn lao động

  Người giúp việc bị tai nạn lao động

     2. Người giúp việc bị tai nạn lao động thì phải làm thế nào?

    Điều 24 Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về người giúp việc gia đình quy định về người giúp việc bị tai nạn lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm như sau: 

     Thứ nhất: Khi người lao động bị tai nạn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

 • Cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo;
 • Thông báo cho người thân của người lao động biết;
 • Thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động gồm: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.;
 • Khai báo và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

    Thứ hai: Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động bị tai nạn lao động trong thời gian điều trị, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

    Để được tư vấn về người giúp việc bị tai nạn lao động chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.