• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Bạn đang cần tìm hiểu về mức lương cơ sở để tính tiền hưởng chế độ bảo hiểm, bạn hãy tham khảo bài viết về mức lương cơ sở năm 2023

 • Mức lương cơ sở năm 2023
 • Mức lương cơ sở năm 2023
 • Dân sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ NĂM 2023

1. Mức lương cơ sở là gì?

      Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định lương cơ sở làm căn cứ để tính: a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

     Như vậy, mặc dù không có định nghĩa về lương cơ sở nhưng theo quy định trên có thể hiểu lương cơ sở là mức lương thấp nhất dùng để tính lương cho cho các đối tượng:

 • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã.
 • Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng nhưng được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các Hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an trong công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

     Ngoài tính lương cho các đối tượng trên, lương cơ sở còn được dùng làm căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ theo mức lương cơ sở như các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng,…

     Theo đó, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương của cán bộ, công chức, viên chức,… trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác.      Ngoài ra, lương cơ sở còn dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;…

Mức lương cơ sở năm 2023

2. Mức lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu?

      Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đồng/ tháng.

      Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng.

     Mức lương cơ sở mới sẽ tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành đang áp dụng.

     Như vậy, sẽ có 02 mức lương cơ sở được áp dụng trong năm 2023 gồm:

 • Từ ngày 01/01/2023 - 30/6/2023: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng;
 • Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

3. Lương cơ sở năm 2023 tăng ảnh hưởng đến lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

     Lương cơ sở 2023 tăng ảnh hưởng trực tiếp đến lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cụ thể như sau:

     Người lao động được nhận lương theo một trong hai chế độ là chế độ tiền lương là chế độ do Nhà nước quy định hoặc chế độ trả lương do doanh nghiệp quy định. Chế độ lương do Nhà nước quy định sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở. Do đó người lao động được trả lương theo hình thức này khi lương cơ sở thay đổi thì mức lương cũng thay đổi.

     Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là những đối tượng thuộc chế độ lương do Nhà nước quy định. Mặt khác, theo quy định tại Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

     Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

      Trong đó:

 • Hệ số lương: được áp dụng theo các bảng phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và áp dụng với từng đối tượng cụ thể khác nhau.

 • Mức lương cơ sở: được Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

     Theo đó, khi thực hiện tăng mức lương cơ sở các yếu tố khác không đổi thì mức lương được hưởng của cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang sẽ cao hơn. 

Mức lương cơ sở 2023

4. Lương cơ sở năm 2023 tăng ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội

     Mức lương cơ sở là căn cứ để tính nhiều khoản trợ cấp xã hội. Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội các khoản trợ cấp sau sẽ tăng khi lương cơ sở tăng như sau:

 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 • Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi: được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận con nuôi cho mỗi con
 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
 • Trợ cấp 1 lần và trợ cấp hàng tháng khi bị TNLĐ-BNN: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
 • Trợ cấp hàng tháng khi bị TNLĐ-BNN: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
 • Trợ cấp phục vụ cho người bị TNLĐ-BNN: trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.
 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật: Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung
 • Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN: Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết 
 • Trợ cấp mai táng: Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết

     Có thể thấy rất nhiều các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng khi lương cơ sở tăng. Điều này góp phần đảm bảo lợi ích cho người lao động giúp họ có nguồn trợ cấp tốt hơn khi gặp khó khăn.

    Mặc dù do hệ lụy từ dịch bệnh Covid19 dẫn đến 03 năm liên tiếp không thể điều chỉnh tăng lương cơ sở. Tuy nhiên đến năm 2023 mức lương cơ sở đã tăng từ 1.490.000 đồng/ tháng đến 1.800.000 đồng/tháng là niềm vui lớn đối với nhiều lao động đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

      Người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp lưu ý thời điểm tăng lương cơ sở cùng các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo để chủ động trong công việc, đảm bảo lợi ích cho mình.

5. Hỏi đáp về mức lương cơ sở năm 2023:

Câu hỏi 1: Luật sư cho tôi hỏi: Quyết định tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/ tháng được áp dụng từ thời điểm nào? Tôi cảm ơn!

     Quyết định tăng lương cơ sở 1.800.000 đồng/ tháng được áp dụng từ thời điểm ngày 01/07/2023

Câu hỏi 2: Luật sư cho tôi hỏi: Hưởng chế độ dưỡng sức theo lương tối thiểu vùng hay lương cơ sở? Tôi cảm ơn!

    Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:
Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Mức lương cơ sở ở thời điểm từ ngày 01/01/2023 - 30/6/2023 là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

    Như vậy, hưởng chế độ dưỡng sức theo lương cơ sở.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mức lương cơ sở năm 2023:

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mức lương cơ sở 2023 và các vấn đề khác có liên quan. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi câu hỏi về mức lương cơ sở 2023 tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Nguyễn Huệ

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178