Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng...Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A): Ông………, sinh năm …..,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN

NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

 

      Hôm nay, ngày…../…./….., tại………………………….. Chúng tôi gồm:

      Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A): Ông………, sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số……… do ……… cấp ngày …./…./…., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………

     Bên thứ hai (sau đây còn gọi là bên B): Bà………, sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số……… do ……… cấp ngày …./…./…., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………

      Ông …….. và bà ………. hiện đang là vợ chồng theo quy định của Pháp luật.

      Hai bên tự nguyện lập và ký văn bản thỏa thuận này theo những nội dung như sau:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THỎA THUẬN

    Tài sản thỏa thuận trong văn bản nhập tài sản riêng vào tài sản chung này là quyền sở hữu/ sử dụng toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ……………….thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của cá nhân Bên A theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số…………..; Số vào sổ cấp GCN: ……….., do ……..cấp ngày …./…/…………………………………………………

      Thực trạng nhà ở, đất ở cụ thể như sau:

     a, Thửa đất:

      –    Thửa đất số: …………….                    – Tờ bản đồ số: …………….

      –    Diện tích sử dụng:  …………..

      –    Hình thức sử dụng:                   + Sử dụng riêng:……..       + Sử dụng chung: ………..

      –    Mục đích sử dụng: …………..            – Thời hạn sử dụng:……………

      b, Nhà ở:

      –    Diện tích xây dựng: ………………               

      –    Diện tích sàn:        ………………      

      –    Kết cấu:                 ………………                

      –    Số tầng:                 ………………      

ĐIỀU 2

NỘI DUNG THỎA THUẬN

  1. Bên ABên B cùng thỏa thuận và đồng ý việc: Bên A (ông ……….) tự nguyện nhập tài sản nêu tại điều 1 vào khối tài sản chung của vợ chồng với Bên B (bà….), để hai bên cùng có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với tài sản.
  2. Kể từ ngày lập văn bản này, Bên A/ Bên B có quyền và nghĩa vụ thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản đứng tên ông ………………, đối với ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: …………… (nêu tại điều 1), tại cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật. Việc đăng ký quyền sở hữu/ sử dụng tài sản do các bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ

       Các khoản phí và lệ phí liên quan đến văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này do hai bên cùng chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Những thông tin về nhân thân và tài sản ghi trong văn bản thỏa thuận này là đúng sự thật;
  2. Văn bản thỏa thuận này do chúng tôi lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của ai.

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản thỏa thuận này;
  2. Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, có chứng nhận của …………….., và phải được lập trước khi hai bên được cơ quan chức năng đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật;
  3. Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

BÊN THỨ NHẤT (BÊN A)                                    BÊN THỨ HAI (BÊN B)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

     Tải: Mẫu văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

     Liên kết tham khảo: