Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng.... Bên thứ nhất (Bên A): ông ……, sinh năm….., mang CMND số …….. do ……… cấp ngày …/…./…..,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

 

     Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại …………………………- Chúng tôi gồm:

     Bên thứ nhất (Bên A): ông ……, sinh năm….., mang CMND số …….. do ……… cấp ngày …/…./….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………….

     Bên thứ hai (Bên B): bà ông ……, sinh năm….., mang CMND số …….. do ……… cấp ngày …/…./….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………….

     Bên A và Bên B kết hôn theo Giấy chứng nhận kết hôn số…., do ………cấp ngày …/…/….

     Để thuận tiện cho mỗi bên trong việc sử dụng và định đoạt tài sản, chúng tôi tự nguyện lập Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng theo những nội dung dưới đây:

ĐIỀU I

NỘI DUNG CHIA TÀI SẢN

      1.1 Tài sản thuộc về Bên A:

      Quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số ……, Tờ bản đồ số…., địa chỉ:……..- theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số……….; Số vào sổ cấp GCN: ……… do …………cấp ngày …./…./….

      1.2 Tài sản thuộc về Bên B:

      Quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số ……, Tờ bản đồ số…., địa chỉ:……..- theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số……….; Số vào sổ cấp GCN: ……… do …………cấp ngày …./…./….

 

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

     Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

     –   Những thông tin về nhân thân, tài sản và nội dung đã nêu trong Văn bản Thỏa thuận về tài sản này là đúng sự thật;

     –   Văn bản Thỏa thuận này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập thỏa thuận này nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản;

     –   Tài sản phân chia thuộc về ai thì cá nhân người đó có nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký quyền tài sản và được toàn quyền sở hữu/ sử dụng theo quy định của Pháp luật;

     –   Do cả hai tài sản nêu trong văn bản tại thời điểm phân chia đều đứng tên bên B, nên nếu Bên A có nhu cầu chuyển nhượng thửa đất trước khi làm thủ tục đăng ký quyền tài sản theo Văn bản thỏa thuận này, Bên B cam kết sẽ phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ bên A trong việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản này sẽ thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của cá nhân bên A.

ĐIỀU 3

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

     –   Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận và ký kết văn bản này;

     –   Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm công chứng;

    –   Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản thoả thuận chia tài sản chung này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được công chứng tại …………………………….;

     –   Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn   bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Bên thứ nhất (bên A)                      Bên thứ hai (bên B)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

      Tải : Mẫu văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng

       Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

     Liên kết tham khảo: