Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn được phép....

Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

_____, ngày ____ tháng ___năm____

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH VÀ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU1

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………….Nam/Nữ:……………..

2. Sinh ngày: …………….. tháng …………. năm …………………………………………………

3. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………..

5. Số CMND/ Hộ chiếu: ………………………, cấp ngày ………tháng……….năm……….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………..

đơn đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

đơn đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

7. Trình độ chuyên môn:

– Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…….

8. Kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu (kèm theo bảng kê khai lập theo Mẫu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này):

– Thời gian đã tham gia hoạt động đấu thầu: từ năm… đến năm…

– Tổng số gói thầu đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu:………(ghi tổng số gói thầu đã tham gia).

Đề nghị được dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu …….. (ghi một trong hai loại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư này).

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

 

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

>>>>>>>>>Tải mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đầu tư miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: