Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ?

Vote KHI NHIỀU NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI VỀ MỘT NỘI DUNG Câu hỏi của bạn:     Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật […]

KHI NHIỀU NGƯỜI CÙNG KHIẾU NẠI VỀ MỘT NỘI DUNG

Câu hỏi của bạn:

    Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

    Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011 quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

  1. Việc cử người đại diện khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

          Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại điện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại. Việc số lượng đại diện như sau:

  • Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện;
  • Trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

       Việc cử người đại diện phải được lập bằng văn bản. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm;
  • Họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại;
  • Nội dung, phạm vi được đại diện;
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại;
  • Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

       Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.

Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ?

Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ?

 

  1. Hình thức khiếu nại khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

      Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định

Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung, đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

         

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Làm thế nào nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.