• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Bạn cần làm phiếu lý lịch tư pháp để nộp cho nhà tuyển dụng, Luật Toàn Quốc hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp cho bạn đọc tham khảo

 • Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp
 • Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp
 • Dân sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

     Nhiều thủ tục khi thực hiện cần phải có lý lịch tư pháp như là khi nộp hồ sơ xin việc vào các công ty khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp ngày càng cao. Luật Toàn Quốc sẽ hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp. Vậy để làm lý lịch tư pháp thì tờ khai lý lịch tư pháp cần có những thông tin gì?

1. Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp là gì?

    Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp là việc Luật Toàn Quốc hướng dẫn bạn đọc cách kê khai thông tin vào trong tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2.

    Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

     Lý lịch tư pháp là thông tin của cá nhân, đã từng bị kết án hay chưa hay có bị cấm điều gì không.

Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp hiện nay

2. Phiếu lý lịch tư pháp có mấy loại?

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 thông tư 13/2011/TT-BTP thì Bộ Tư pháp in và phát hành 02 loại giấy in màu có hoa văn để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp (sau đây gọi là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp) in nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

2.1 Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phạm vi cấp

Phiếu số 1 được cấp cho các đối tượng: Công dân Việt Nam; Người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam  và Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Nội dung của phiếu số 1

 • Họ và tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú,
 • Số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích.
 • Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2.2 Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phạm vi cấp

Phiếu số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Nội dung của phiếu số 2

 • Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú
 • Số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích.
 • Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp

3. Cách viết Phiếu lý lịch tư pháp

3.1 Cách viết Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Mục 1: Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Mục 2: Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. Mục 3: Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Mục 4,5: Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. Mục 6: Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. Mục 7: Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Mục 8: Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp. 3.2 Cách viết Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Mục 1: Ghi rõ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Mục 2: Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. Mục 3: Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Mục 4,5: Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. Mục 6: Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. Mục 7: Đối với người không bị kết án thì ghi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư 13/2011/TT-BTP. Đối với người đã bị kết án thì ghi theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư 16/2013/TT-BTP. Mục 8: Đối với những án tích đã được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm…. Đối với những án tích chưa được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích. Mục 9: Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Mục đích của việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

   Mục đích xin cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

     Cá nhân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

     Phiếu lý lịch tư pháp ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hòa nhập cộng đồng sau khi bản án hết hiệu lực

      Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

     Trong một số trường hợp, cá nhân khi đi tiến hành xin việc, đi xuất khẩu lao động, xin giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã thường phải có phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ để chứng minh cho việc cá nhân không có án tích và không bị cấm hoạt động….

5. Hỏi đáp về hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp:

Câu hỏi 1: Luật sư cho tôi hỏi: Có ủy quyền làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 được không? Tôi cảm ơn!

     Theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và lý lịch tư pháp, bạn có thể ủy quyền cho người khác thay mình làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 được. Văn bản ủy quyền nhờ người khác làm Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cần lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

Câu hỏi 2: Luật sư cho tôi hỏi: Nguyên tắc quản lý lý lịch tư pháp là gì? Tôi cảm ơn!

     Nguyên tắc quản lý lý lịch tư pháp như sau:

   Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; quyết định của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

    Bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.

     Thông tin lý lịch tư pháp phải được cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý đầy đủ, chính xác theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. Cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong Phiếu lý lịch tư pháp.

Dịch vụ về hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp:

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hưởng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp và các vấn đề khác có liên quan. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi câu hỏi về hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Nguyễn Huệ

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178