Hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH không?

Theo quy định Bộ luật lao động 2019 thì hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH không? Những đối tượng nào phải tham gia bảo hiểm xã hội

Câu hỏi của bạn:

Xin chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi: Hiện nay tôi mới ký hợp động thử việc tại công ty mới vậy thì tôi có bắt buộc phải tham gia BHXH hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

   Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về việc ký hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Người lao động ký hợp đồng thử việc

   Hiện nay, căn cứ theo quy định tại Điều 24, Bộ luật Lao động 2019 có ghi nhận rằng:

Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

   Như vậy, các bên có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc. Nội dung về thử việc có thể được ghi nhận bởi hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động.

   Bên cạnh đó, cần lưu ý không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

2. Các trường hợp người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc

   Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có liệt kê rõ các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Song, cần lưu ý trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc (Mục 4 Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH của BHXH Việt Nam).

 

Hợp đồng thử việc: Những quy định cần biết trước khi ký

3. Hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH không?

   Đối chiếu với quy định Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội vừa đề cập trên, thì trường hợp người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Tuy nhiên, người lao động làm việc trong thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc không thuộc các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên mà không áp dụng đối với hợp đồng thử việc.

   Do đó, thời gian thử việc của người lao động trong trường hợp này sẽ không được tính tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, nếu người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì người lao động sẽ trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đó, thời gian thử việc của người lao động sẽ được tính vào thời gian hưởng bảo hiểm xã hội.

   Tóm lại, người lao động thử việc sẽ được đóng bảo hiểm xã hội nếu có thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động.

4. Những lưu ý cho người lao động khi ký hợp đồng thử việc

4.1. Quy định về thời gian thử việc 2021

   Theo Điều 25, Bộ luật Lao động 2019 có quy định: Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Tuy nhiên, chỉ thử việc 01 lần đối với 01 công việc và phải bảo đảm điều kiện như:

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

4.2. Quy định về khoản tiền lương thử việc 2021

   Tại Điều 26, Bộ Luật lao động năm 2019 quy định:

   Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

4.3. Quy định về sau khi hết thời gian thử việc 2021

   Tại Điều 27 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định: Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

 • Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. Còn nếu, trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

 • Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

May be an image of text that says 'LUẬT TOÀN QUỐC Tư vấn pháp luật miễn phí toàn quốc Gọi: 19006500 -Tư vấn pháp luật đất đai Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình Tư vấn thành lập doanh nghiệp -Tư vấn đầu tư nưác ngoài -Tư vấn lao đ‘á»ng -Tư vấn soạn thảo hợp đồng Tư vấn pháp luật về bảo hiểm Tư vấn luật hành chính -Luật sư tham gia tranh tụng TOAN QUOC LAWFIRM Pháp luật cho cuộc sống! lienhe@luattoanquoc.com luattoanquoc.com'

5. Tình huống tham khảo

Luật sư cho tôi hỏi, hiện tôi đang thử việc theo hợp đồng thử việc 2 tháng, nếu không tham gia BHXH thì tôi có được nhận thêm khoản tiền tương ứng hay không? Tôi xin cảm ơn!

   Hiện nay, theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

   Tuy nhiên, tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

 • Công việc và địa điểm làm việc;

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

   Trong nội dung của Hợp đồng thử việc không có nội dung về đóng BHXH. Chính vì vậy mà trong trường hợp này, NLĐ sẽ không nhận thêm khoản tiền này vào lương (trong thời gian thử việc) từ người sử dụng lao động chi trả.

Câu hỏi thường gặp về hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH hay không 

Câu hỏi 1. Điểm mới về nội dung của hợp đồng thử việc so quy định Luật cũ 

   Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm:

 • Tên, địa chỉ của NSDLĐ và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ; (Hiện hành không yêu cầu về chức danh bên phía NSDLĐ);

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ; (So với quy định mới, quy định hiện hành ngoài CCCD/CMND, hộ chiếu của NLĐ thì “các giấy tờ hợp pháp khác” của NLĐ vẫn được chấp nhận);

 • Công việc và địa điểm làm việc;

 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

 • Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ;

 • Thời hạn của HĐLĐ tại BLLĐ 2012 được thay bằng “thời gian thử việc” theo quy định mới; (Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày: Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và đảm bảo “không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”.)

Câu hỏi 2. Theo quy định mới nhất hiện nay, thì người lao động được thử việc mấy lần?

   Hiện nay, căn cứ theo quy định tại Điều 25, Bộ luật Lao động năm 2019: Doanh nghiệp chỉ được yêu cầu thử việc 01 lần đối với 01 công việc mà các bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên, pháp luật không cấm thử việc nhiều lần với nhiều công việc khác nhau tại cùng một doanh nghiệp. 

   Trường hợp đã hết thời gian thử việc mà vẫn yêu cầu người lao động thử việc lần nữa với công việc đã làm, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 02 – 05 triệu đồng – Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Câu hỏi 3. Hợp đồng thử việc có phải đóng thuế TNCN

   Căn cứ theo Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã liệt kê các loại thu nhập chịu thuế TNCN, trong đó có tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Do đó, tiền lương thử việc cũng được tính là khoản thu nhập chịu thuế TNCN. 

   Tuy nhiên cần lưu ý: Hiện nay, có 2 trường hợp người lao động thử việc không phải đóng thuế TNCN:

 • Người lao động thử việc nhưng ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên có thu nhập dưới 11 triệu/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc dưới 15,4 triệu đồng/tháng (nếu có 01 người phụ thuộc).

 • Người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế và làm cam kết theo mẫu.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH hay không – Mới nhất 2021:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hợp đồng thử việc bắt buộc tham gia BHXH, tham gia BHXH bắt buộc, hợp đồng lao động mới nhất, hợp đồng thử việc, lưu ý khi người lao động thử việc,… vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về hợp đồng thử việc bắt buộc tham gia BHXH, tham gia BHXH bắt buộc, hợp đồng lao động mới nhất, hợp đồng thử việc, lưu ý khi người lao động thử việc,… và các vấn đề có liên quan khác về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Trà My