Hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020

Thế nào là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài..có phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư không? Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020....

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020

Câu hỏi của bạn về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020:

      Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi thế nào là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức này có phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư không? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020:

2. Nội dung tư vấn về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020:

     Bạn đang thắc mắc vể khái niệm và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các vấn đề về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020 được quy định tại luật đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chúng tôi xin đưa ra quản điểm tư vấn như sau:

2.1. Định nghĩa về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

     Theo khoản 17 điều 3 luật đầu tư năm 2014, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa như sau:

    

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

     Như vậy, có thể hiểu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện việc góp vốn hoặc mua cổ phần.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020

2.2. Hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

     Theo điều 23 luật đầu tư 2014, không phải trường hợp nào tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây mới phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

      Như vậy, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định trên sẽ thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

     Kết luận: Tổ chức kinh tế có Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần phải thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài (Xin cấp giấy phép đầu tư) trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung