Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát theo quy định

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát theo quy định5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát2 Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát3      1. Hồ sơ hưởng […]

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát theo quy định
5 (100%) 1 vote

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát theo quy định hiện hành.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát

     1. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát

     Điều 16 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 quy định về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát như sau:

     Thứ nhất: Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do cơ quan BHXH quản lý.

    Thứ hai: Giấy ra viện sau khi Điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp Điều trị nội trú. Đối với trường hợp không Điều trị nội trú là giấy tờ khám, Điều trị thương tật, bệnh tật tái phát.

    Thứ ba: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát

      2. Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

      Điều 17 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động như sau:

      Thứ nhất: Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ hoặc BNN do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý.

     Thứ hai: Hồ sơ TNLĐ hoặc BNN của lần bị TNLĐ, BNN nhưng chưa được giám định như quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 14 hoặc các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 15.

     Thứ ba: Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

     3. Hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

      Điều 18 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 quy định về hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

      Thứ nhất: Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý.

     Thứ hai: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).

      Thứ ba: Vé tàu, xe đi và về (bản chính) trong trường hợp thanh toán tiền tàu, xe.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động tái phát, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.