Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp2 Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp2.1      1. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp3      2. Hồ […]

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định
5 (100%) 1 vote

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

     1. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

     Căn cứ theo Điều 46 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như sau:

     Thứ nhất: Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này;
  • Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này.

     Thứ hai: Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

     2. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

     Điều 15 Quyết định 636/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 2016 quy định về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như sau:

     Thứ nhất: Sổ BHXH.

    Thứ hai: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN do người sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB (bản chính).

      Thứ ba: Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

     Thứ tư: Giấy ra viện đối với trường hợp Điều trị nội trú sau khi Điều trị BNN ổn định. Đối với trường hợp không Điều trị nội trú là giấy khám BNN hoặc phiếu hội chẩn BNN. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

     Thứ năm: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.