Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình theo luật xây dựng 2014

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình theo luật xây dựng 2014..Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DI DỜI CÔNG TRÌNH THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014

Kiến thức cho bạn:

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình đối với các công trình cần phải di dời từ địa điểm ban đầu đăng ký sang một địa điểm khác theo quy định của luật xây dựng 2014.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật xây dựng 2014
 • Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng

Nội dung tư vấn:

     Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình theo luật xây dựng 2014.

     Tại điều 97 luật xây dựng 2014 và điều 13 thông tư 15/2016/TT- BXD quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình phải gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT- BXD).
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 – 1/500.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới.
 • Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình

 • Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm:
  • Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;
  • Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.
 • Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đối với các công trình; cấp giấy phép trong trường hợp công trình sửa chữa, cải tạo tại:

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo luật xây dựng 2014

     Trên đây là các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng di dời công trình. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: