Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019 mới nhất – Luật Toàn Quốc

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019 mới nhất – Luật Toàn Quốc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1  ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY 20192 Câu hỏi của bạn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 20193 Câu trả […]

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019 mới nhất – Luật Toàn Quốc
5 (100%) 1 vote

 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY 2019

Câu hỏi của bạn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019

     Chào Luật sư, tôi muốn hỏi về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty hiện nay được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty như sau:

1. Cơ sở pháp lý về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019

2. Nội dung tư vấn về định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019

      2.1. Tài sản góp vốn

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, tài sản góp vốn bao gồm các loại tài sản: Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

     Đối với các loại tài sản không phải là đồng Việt Nam thì khi góp vốn vào công ty cần thực hiện định giá tài sản đó

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019

Định giá tài sản góp vốn thành lập công ty 2019

     2.2. Định giá tài sản góp vốn 

     Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014:

  • Tài sản góp vốn khi thành lập công ty: định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

  • Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động: chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

    Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

     Như vậy, thẩm quyền định gía tài sản góp vốn thuộc về 2 nhóm chủ thể là:

  • Do thành viên, cổ đông sáng lập định giá và được thể hiện bằng đồng Việt Nam
  • Do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp  định giá và được thể hiện bằng đồng Việt Nam

     Dựa trên các nguyên tắc:

  • Nếu do thành viên, cổ đông sáng lập tiến hành định giá thì dựa trên nguyên tắc nhất trí
  •  Nếu do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp giá tiến hành định giá thì dựa trên nguyên tắc phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
  • Trong trường hợp góp vốn trong quá trình hoạt động thì Hội đồng quản trị đối với công ty và người góp vốn sẽ thỏa thuận định giá với nhau. Nếu tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị của tài sản góp vốn phải được doanh nghiệp và người góp vốn chấp thuận.

Bài viết tham khảo

    Để được tư vấn về định giá tài sản góp vốn thành lập công tyquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./