Cử người đại diện trình bày khiếu nại khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

Cử người đại diện trình bày khiếu nại khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dungĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY KHIẾU NẠI2 Nội dung kiến thức về vấn đề cử người đại diện trình bày khiếu nại:2.0.0.1 1. Quy định về vấn […]

Cử người đại diện trình bày khiếu nại khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung
Đánh giá bài viết

CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRÌNH BÀY KHIẾU NẠI

Kiến thức của bạn:

Cử người đại diện trình bày khiếu nại khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về vấn đề cử người đại diện trình bày khiếu nại:

1. Quy định về vấn đề nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

     Khoản 4 Điều 8 Luật khiếu nại 2011 quy định trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

  • Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức trực tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.
  • Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.

     Khoản 2 quy định như sau: “2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.”

Cử người đại diện trình bày khiếu nại

Cử người đại diện trình bày khiếu nại

2. Cử người đại diện trình bày khiếu nại

2.1 Số lượng người đại diện trình bày khiếu nại

Điều 5 Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định:

     Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

     Việc cử đại diện được thực hiện như sau:

  • Trường hợp có từ 5 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện;
  • Trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người.

2.2 Văn bản cử người đại diện trình bày khiếu nại

     Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 75/2012/NĐ-CP việc cử người đại diện trình bày khiếu nại phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung:

  • Ngày, tháng, năm;
  • Họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại;
  • Nội dung, phạm vi được đại diện;
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại;
  • Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

     Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về cử người đại diện trình bày khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.