Công ty điều chuyển người lao động sang công việc khác có đúng không?

Tôi đang làm việc ở công ty đang làm bảo trì xưởng máy mà giờ công ty chuyển tôi xuống công việc. Vậy Điều chuyển người lao động sang công việc khác [..]

Điều chuyển người lao động sang công việc khác có được không?

Câu hỏi của bạn:

     Tôi đang làm việc ở công ty đang làm bảo trì xưởng máy mà giờ công ty chuyển tôi xuống công việc khác làm như một người công nhân vậy và không đúng theo chuyên môn của tôi và công việc mới có ảnh hưởng cho sức khỏe tôi. Vậy giờ cho tôi hỏi vậy công ty có đúng không. 

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi điều chuyển người lao động sang công việc khác tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về điều chuyển người lao động sang công việc khác

     1. Công ty điều chuyển người lao động sang công việc khác có đúng không?

      Điều 31 Bộ Luật lao động 2012, Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động có quy định về trường hợp điều chuyển người lao động làm công việc khác như sau: 

     “1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

     2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

     Theo quy định pháp luật, trong trường hợp gặp khó khăn, thiên tai, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh công ty đã điều chuyển bạn làm công việc khác. Tuy nhiên, thời gian làm công việc mới không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. Nếu vượt quá 60 ngày đó thì cần phải được sự đồng ý của người lao động. 

      Như thông tin bạn trình bày, bạn đang làm bảo trì xưởng máy mà giờ công ty chuyển bạn xuống làm công nhân không đúng chuyên môn, không đủ sức khỏe. Tuy nhiên, bạn không nói rõ công ty điều chuyển bạn sang công việc khác bao nhiêu lâu, có thông báo trước với bạn hay không. Bởi vì, khi công ty muốn điều chuyển sang công việc khác công việc giao kết trong hợp đồng thì phải thông báo trước cho bạn biết trước ít nhất 03 ngày làm việc và về thời gian tạm chuyển tối đa không quá 60 ngày, mức lương của bạn. Trường hợp muốn điều chuyển quá 60 ngày thì phải được sự đồng ý của bạn. Như vậy, bạn có thể kiểm tra việc công ty bạn đã điều chuyển bạn đúng quy định chưa. Nếu không đúng trình tự trên thì công ty đã điều chuyển người trái pháp luật.

Điều chuyển người lao động sang công việc khác

Điều chuyển người lao động sang công việc khác

     2. Mức lương của người lao động khi điều chuyển sang công việc khác

     Khoản 3 Điều 32 Bộ luật lao động 2012 quy định:

     “3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

     Theo quy định pháp luật, khi người lao động bị điều chuyển sang làm công việc mới, người lao động có quyền được đảm bảo về mức lương như công việc trước nếu như công việc mới có mức lương thấp hơn trong vòng 30 ngày. Sau đó tiền lương công việc mới ít nhất bằng 85% mức tiền lương công việc cũ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp công việc mới có lương cao hơn mức lương trước đó thì người lao động được nhận theo mức lương sau.

      Như vậy, trường hợp công ty điều chuyển bạn sang công việc khác đúng quy định pháp luật thì bạn sẽ đảm bảo về mức lương nếu công việc mới lương thấp hơn thì giữ nguyên lương cũ trong vòng 30 ngày, sau đó tiền lương công việc mới ít nhất bằng 85% lương cũ. Nếu lương mới cao hơn lương cũ thì bạn sẽ được hưởng lương ở công việc mới.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên về điều chuyển người lao động sang công việc khác sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo