Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc

Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc: Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc được quy định tại điều 17 Nghị định 32/2013/NĐ-CP...

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU THÔI VIỆC

Kiến thức của bạn:

   Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc theo quy định pháp luật?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

    Khoản 1 Điều 3 Luật Cơ yếu quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

  Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc được quy định tại điều 17 Nghị định 32/2013/NĐ-CP:

  1. Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc khi không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc chuyển ngành.

     Thứ nhất, Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ; được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm;

    Căn cứ theo điều 8 thông tư liên tịch 11/2014 quy định về trợ cấp tạo việc làm:

  • Trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm thôi việc, được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế – xã hội khác;

    Thứ hai, Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương;

  • Trợ cấp thôi việc một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng.

       Tiền trợ cấp thôi việc một lần tính theo công thức sau:

  Tiền trợ cấp thôi việc một lần = { Số năm làm công tác cơ yếu + Số năm công tác tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội trước khi vào làm công tác cơ yếu (nếu có)} x Tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc

  • Tiền lương để tính hưởng trợ cấp thôi việc một lần. 

  Tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần là tiền lương tháng hiện hưởng của tháng liền kề trước thời điểm người làm công tác cơ yếu  thôi việc.

  Tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần này bao gồm: tiền lương theo bảng lương cấp hàm, bậc, hệ số lương và các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có).

  • Thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp thôi việc một lần:

  Thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm thời gian là người làm công tác cơ yếu, học sinh cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi vào làm việc trong tổ chức cơ yếu.

  Thời gian công tác nếu đứt quãng mà chưa hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành) thì được cộng dồn.

  Khi tính hưởng chế độ, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: dưới 03 tháng không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng tính bằng 1/2 (một nửa) mức hưởng của 01 năm; từ trên 06 tháng đến đủ 12 tháng tính bằng mức hưởng của 01 năm.

   Thứ ba, Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc

Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc

   2. Chế đối đối với người làm công tác cơ yếu đã thôi việc trong thời gian không quá 01 năm.

   Nếu được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị của Nhà nước quy định thì được thực hiện chế độ chuyển ngành. Khi thực hiện chế độ đối với người làm công tác cơ yếu chuyển ngành phải hoàn trả khoản trợ cấp thôi việc một lần và hoàn trả quỹ bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Cơ quan, đơn vị của Nhà nước ra quyết định chuyển ngành có trách nhiệm thu lại số tiền trợ cấp thôi việc.

  Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước,

  • Không phải hoàn trả lại chế độ trợ cấp tạo việc làm, chế độ trợ cấp thôi việc một lần đã nhận.
  • Nếu có nguyện vọng tính nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì phải hoàn trả quỹ bảo hiểm xã hội khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Các chế độ phụ cấp lương với người làm việc trong tổ chức cơ yếu

     Thủ tục để nhận bảo hiểm thất nghiệp theo luật mới nhất

  Để được tư vấn chi tiết về Chế độ đối với người làm công tác cơ yếu thôi việcquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.