Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất 2020

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam hiện nay có phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền...Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất 2020...

Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất

Câu hỏi của bạn về báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất:

     Xin chào luật sư!

     Tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam hiện nay có phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền không? Nếu có thì chế độ báo cáo thực hiện như thế nào? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất

2. Nội dung tư vấn về báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất

     Luật đầu tư năm 2014 quy định về các đối tượng thực hiện chế độ báo cáo, trong đó Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của luật này phải thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, chế độ báo cáo được thực hiện như thế nào?

2.1. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo

     Theo điều 53 nghị định 118/2015/NĐ-CP thì Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu, theo kỳ báo cáo như sau:

  • Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.
  • Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.
  • Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

     Như vậy, nhà đầu tư và các Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm với cơ quan đăng ký đầu tư (“Cơ quan đăng ký đầu tư” bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP), đồng thời phải báo cáo với cục thống kê, chi cục thống kê tại địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế  thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất

2.2. Quy định về gửi báo cáo

     Hiện nay, số lượng nhà đầu tư thực hiện dự án tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không nhỏ trong nền kinh tế. Vậy, các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế thực hiện gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền như thế nào để không quá tải? Theo điều 54 nghị định 118/2015/NĐ-CP, việc gửi báo cáo được quy định như sau:

Điều 54. Quy định về gửi báo cáo

1. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

2. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi báo cáo bằng văn bản và trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này.

     Theo đó, cơ quan đăng ký đầu tư gửi báo cáo bằng văn bản và trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chỉ cần gửi báo cáo qua cổng thông tin điện tử quốc gia về đầu tư.

     Kết luận: Tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam hiện nay phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm đến cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan nhà nước về thống kê tại địa bàn đầu tư. Việc gửi báo cáo được thực hiện qua hình thức trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung