Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vốn trong kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Không duy trì vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã góp, vốn được cấp bằng mức vốn pháp định theo quy định pháp luật; Không duy trì vốn chủ sở hữu,....

Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vốn trong kinh doanh bảo hiểm, xổ số

     Bạn đang tìm hiểu quy định pháp luật quy định về vốn trong kinh doanh bảo hiểm, xổ số, quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vốn; quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về đầu tư vốn,….. Bài viết dưới đây Luật Toàn Quốc sẽ giải đáp cho bạn toàn bộ những vướng mắc trên.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 98/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về vốn

 • Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
  • Không duy trì vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã góp, vốn được cấp bằng mức vốn pháp định theo quy định pháp luật;
  • Không duy trì vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã góp, vốn được cấp tương xứng với nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật;
  • Một cổ đông là cá nhân sở hữu vượt quá 10% vốn điều lệ;
  • Một cổ đông là tổ chức sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ, trừ các trường hợp pháp luật quy định khác;
  • Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ;
  • Các cổ đông sáng lập sở hữu dưới 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Hình thức xử phạt bổ sung
  • Đình chỉ hoạt động từ 02 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định nêu tại mục 1.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả
  • Buộc bãi nhiệm chức danh người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo him, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đã được Bộ Tài chính phê chun đi với trường hp vi phạm quy định nêu tại mục 1.
vi phạm quy định về vốn

vi phạm quy định về vốn

2. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về đầu tư vốn

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
  • Không hạch toán tách biệt các khoản đầu tư vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ;
  • Doanh nghiệp tái bảo hiểm kinh doanh đồng thời các loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe không hạch toán tách biệt nguồn vốn đầu tư nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ của từng loại hình tái bảo hiểm.
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
  • Đầu tư ngoài các nguồn vốn được phép đầu tư theo quy định của pháp luật;
  • Đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ vượt quá tỷ lệ được phép đầu tư vào các lĩnh vực theo quy định của pháp luật;
  • Doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm không theo quy định của pháp luật.
 • Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
  • Đi vay để đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác;
  • Đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông (thành viên) góp vốn hoặc người có liên quan theo quy định của pháp luật, trừ tiền gửi tại các cổ đông (thành viên) là tổ chức tín dụng;
  • Sử dụng nguồn vốn dự phòng nghiệp vụ để đầu tư ra nước ngoài dưới mọi hình thức;
  • Đầu tư ra nước ngoài không theo quy định của pháp luật.
 • Hình thức xử phạt bổ sung
  • Đình chỉ hoạt động từ 02 tháng đến 03 tháng một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm 3 mục 2 nêu trên.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành
 • Buộc bãi nhiệm chức danh người quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn đối với một số trường hợp vi phạm
 • Buộc đình chỉ các chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ nhiệm đối với một số trường hợp vi phạm.

Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về vi phạm quy định về vốn

+ Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về vi phạm quy định về vốn. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về vi phạm quy định về vốn số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi vi phạm quy định về vốn tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

vote