Thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu

Thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu: Sau đó em nghỉ việc và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 3 tháng....

THỜI GIAN HƯỞNG THẤT NGHIỆP CÓ TÍNH LÀ THỜI GIAN NGHỈ HƯU

Câu hỏi của bạn:

   Chào Luật sư,
   Em nhờ luật sư tư vấn cho em 1 vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội như sau ạ: Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6/2013 – 10/2016. Sau đó em nghỉ việc và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 3 tháng. Luật sư cho em hỏi vậy sau này em được đóng tiếp thì lúc về hưu thì em có được tính thời gian đóng bảo hiểm từ 2013 hay chỉ tính từ sau khi em nhận bảo hiểm thất nghiệp ạ? Em cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu

   1. Quy định về các chế độ bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm xã hội.

     Căn cứ theo khoản 1 điều 4 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

    Cụ thể các mức phải đóng chế độ bảo hiểm:

   a. Các chế độ bảo hiểm với người sử dụng lao động.

 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0.5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 • 3%  vào quỹ bảo hiểm y tế.
 • 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp

   b. Các chế độ bảo hiểm với người lao động.

 • 7.5% vào quỹ bảo hưu trí tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.
 • 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

    Vậy chế độ hưu trí và chế độ thất nghiệp là hai chế độ khác nhau trong bảo hiểm xã hội.

thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu

Thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu

    2. Thời gian nghỉ thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu.

     Như trên đã nói hai chế độ này là hai chế độ khác nhau trong bảo hiểm xã hội. Nên việc bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng gì đến việc sau này bạn nghỉ hưu trí. Vậy thời gian nghỉ thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu. Thời gian tính nghỉ hưu của bạn sẽ căn cứ vào thời gian từ khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội chứ không tính từ thời điểm bạn nhận xong bảo hiểm thất nghiệp.

     Cụ thể bạn có thể xem qua về điều kiện hưởng hưu trí căn cứ theo điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

 

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

     Bài viết tham khảo: 

Liên hệ Luật sư tư vấn về thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu

 • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi thời gian hưởng thất nghiệp có tính là thời gian nghỉ hưu tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo

vote