Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên...Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán,

CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 

Kiến thức của Luật sư:

     Thành lập mới công ty được chia là  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Kiến thức của bạn:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị chia) có thể chia thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới (sau đây gọi là công ty được chia)

 1. Công ty bị chia

     Hội đồng thành viên của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

     Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết

     Khi đó công ty bị chia sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( theo Điều 16 TT 95/2016). Các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 16 TT 95/2016 như sau:

      “a, Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

 • Người nộp thuế Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn
 • Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính
 • Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt.”

      Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị chia khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia cho doanh nghiệp mới được chia. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia theo quy định của Luật quản lý thuế.

      Tuy nhiên, trên thực tế công ty bị chia nên tiến hành quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chia công ty để tránh rắc rối và phức tạp, ảnh hưởng tới ích lợi và trách nhiệm đối với doanh nghiệp mới được thành lập trên cơ sở chia công ty.

công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 1. Công ty được chia

     Các thành viên của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

     Sau khi có nghị quyết chia công ty, công ty được chia tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

       Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

 • Nghị quyết chia công ty
 • Bản sao hợp lệ biên bản Họp hội đồng thành viên
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Điều lệ công ty mới
 • Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau

    + Đối với thành viên là cá nhân: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

    + Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức trong nước.

     Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:
     >>> Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

    >>> Thành lập mới công ty được chia là  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: