Tải mẫu yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường

Tải mẫu yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

YÊU CẦU TRA CỨU DẤU VẾT VÂN TAY HIỆN TRƯỜNG

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

………………………………………..

………………………………………..

 

Mẫu số: 145

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: …………………….

 

…….., ngày ………. tháng ……….. năm………

                                              

YÊU CẦU TRA CỨU

DẤU VẾT VÂN TAY HIỆN TRƯỜNG

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị………………………………………………………………………………………………………………..

yêu cầu(*)……………………………………………………………………………………………………………

tra cứu dấu vết vân tay hiện trường vụ: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

xảy ra ngày ……… tháng……… năm…………….., tại:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo …………………………………. ảnh dấu vết, ký hiệu số: …………………………………….

Nội dung vụ việc (Tóm tắt nội dụng vụ việc xảy ra, ghi rõ thiệt hại về người, tài sản…):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kết quả tra cứu đề nghị(*)………………………………………………………………………………………

thông báo cho: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường

Hướng dẫn kê khai yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường

(*) Đơn vị quản lý hồ sơ nghiệp vụ.

      Để được tư vấn chi tiết về  yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.