Tải mẫu thông báo về việc người phạm tội tự thú/đầu thú

Tải mẫu thông báo về việc người phạm tội tự thú: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI PHẠM TỘI TỰ THÚ

 

………………………………………………

……………………………………………….

 

Mẫu số: 17    

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: ………………………

 

………, ngày ……….. tháng ………. năm…………

                      

THÔNG BÁO

Về việc người phạm tội ……………………………… (1)

         

Kính gửi: (2) …………………………………………………………………………………………………………………

Hồi ………….. giờ …………… ngày…………..tháng…………….năm……………….. Cơ quan ……………..

………………………..  đã tiếp nhận người phạm tội (1)…………………………………. đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………… Giới tính:…………………………

Tên gọi khác: ……………………………………………tại:……………………………………………………              

Quốc tịch: ………………………………..; Dân tộc: ……………………………..; Tôn giáo:……..               

Nghề nghiệp:  ………………………………………………………………………………………………               

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung(3): ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 152 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú/đầu thú và thông báo cho (2)………  

Nơi nhận:

– Như trên;

– VKS ………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc người phạm tội tự thú theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo việc người phạm tội tự thú

Hướng dẫn kê khai thông báo về việc người phạm tội tự thú

(1) Ghi rõ: Tự thú hoặc đầu thú;

(2) Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền;

(3) Tóm tắt nội dung việc tự thú, đầu thú;

Ghi chú: Mẫu dùng để thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp biết hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết

     Để được tư vấn về nội dung thông báo về việc người phạm tội tự thú, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Xin chân thành cảm ơn.