Tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

Tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ 1/1/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN

……………………………….

……………………………….

 

Mẫu số: 81

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………..

 

……, ngày ……. tháng ………… năm…….

 

THÔNG BÁO

Về việc hủy bỏ biện pháp(*) ……………………………..

         

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 36 và Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Căn cứ: ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Xét thấy việc(*) ……………………………………………………………………………………………….  không còn cần thiết, Cơ quan …………………………………………………………………………………… sẽ ra Quyết định hủy bỏ biện pháp(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… của:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:……………………………………………….. 

Quốc tịch: ………………………….; Dân tộc: ………………………………..; Tôn giáo:…………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………………………………..     

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………    

Tài sản bị kê biên/tài khoản bị phong tỏa: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………     

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………..thông báo cho Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………………………………………………………………trước khi quyết định.                                                                                                                          

Nơi nhận:

– VKS………………………….

– …………………………………..  

– Hồ sơ 02 bản.

 ………………………………………………………………………………….

 

 

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu thông báo hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

Hướng dẫn kê khai thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

(*) Kê biên tài sản hoặc phong tỏa tài khoản.

      Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc huỷ bỏ biện pháp kê biên tài sản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.