Tải mẫu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Tải mẫu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động: Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.........

MẪU TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, dưới đây là mẫu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bạn có thể tham khảo:

Tên đơn vị cấp trên ………………
Tên đơn vị: ………………………

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng …… năm ………..

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Quyết định số: ………. ngày …………. của ………… về việc thành lập đơn vị;

– Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003.

– Căn cứ hợp đồng lao động giữa ……….. (tên đơn vị) và ông (bà) ……….. ký ngày …………..;

– Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày ……….. của ông (bà) …………….. (chức danh, phòng ban đang công tác).

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa …………… (tên đơn vị) và ông (bà)…………. ký ngày …………… kể từ ngày ………… đến hết ngày ………………….ông (bà) …………….. có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ………………. (nơi người lao động đang công tác).

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ ………… (tên đơn vị) …………(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà)……………… đến hết ngày …………… (1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)…………… phải có mặt tại ……………. (tên đơn vị). Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại …………(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ………. (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)…………… phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của …………. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) …………… không đồng ý với sự phân công của …………. (tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ. 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

   Bạn có thể tải mẫu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động tại:

   Mẫu tạm hoãn về thực hiện hợp đồng lao động

 Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo