Tải mẫu quyết định về việc tăng lương cho nhân viên mới nhất

Tải mẫu quyết định về việc tăng lương cho nhân viên mới nhất căn cứ theo Bộ luật lao đông 2019 và các văn bản pháp luật liên quan quy định

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN

1. Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được quy định tại đâu?

     Quyết định tăng lương là mẫu văn bản được dùng trong trường hợp các công ty, doanh nghiệp quyết định tăng mức lương cho nhân viên. Tuy nhiên, hiện tại pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể về biển mẫu văn bản này. Biểu mẫu văn bản có thể do các công ty, doanh nghiệp hay các đơn vị tự soạn thảo.

2. Tải mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

   Căn cứ theo Bộ luật lao đông 2019 và các văn bản pháp luật liên quan quy định về vấn đề tiền lương cho người lao động. Do tính chất công việc và kinh tế, mà vấn đề tăng lương được quan tâm đề cập đến nhiều. Dưới đây bạn có thể tham khảo mẫu quyết định về việc tăng lương cho nhân viên:

CÔNG TY……………….

Số: ………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

..…………, ngày…… tháng………. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

 –  Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;

–  Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………….;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

 

                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….( Bằng chữ ).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

>>>  Tải mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên như: mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên quy định tại đâu, mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên do ai ký… mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: