Tải mẫu quyết định tạm hoãn xuất cảnh

Tải mẫu quyết định tạm hoãn xuất cảnh: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

…………………………………………

…………………………………………

 

Mẫu số: 42     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………..

 

…….., ngày ………. tháng ………. năm……


QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
 

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:   ………………………………………………………………………………………………………….                                              

Căn cứ (1):  …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 36 và Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Họ tên(2): ……………………………………………………………………….. Giới tính:…………………… 

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………………..        

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: …………………………….; Tôn giáo:………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………… 

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………..      

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………..          

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày…………. tháng ………. năm …………….. đến ngày………………. tháng ……… năm…………… để phục vụ việc xác minh, điều tra. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến(3) …………………………………………………………………………………….

và Viện kiểm sát ………………………………………………………………………………………………….

Khi cần thiết, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ với Điều tra viên………………………

………………………………………………………..thụ lý vụ án, số điện thoại liên hệ: ……………….. 

Nơi nhận:

– VKS………………………………………………

– Người bị tạm hoãn xuất cảnh;

(2) …………………………………………………..

– ……………………………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

    ……………………………………………………………..

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu mẫu quyết định tạm hoãn xuất cảnh

Hướng dẫn kê khai mẫu quyết định tạm hoãn xuất cảnh

(1) Ghi rõ căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 124 BLTTHS;

(2) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc bị can;

(3) Cơ quan có thẩm quyền quản lý xuất nhập cảnh.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định tạm hoãn xuất cảnh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.