Tải mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Tải mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính: Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định...

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN GIẤY PHÉP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính, cụ thể theo mẫu số 14:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:…/QĐ-TGTVPTGPCC

2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……./……….. ngày … tháng … năm … (nếu có),

Tôi: ………………… Chức vụ: ……………… Đơn vị: ………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức: …………………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm sinh ………… Quốc tịch: …………………………………………………………….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:……………………………………..

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp: …………………………………………………………………..

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:3

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm: …………………………………

Lý do tạm giữ4: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn tạm giữ: ……. ngày, từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm….

Địa điểm tạm giữ: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức: ……………………….. để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 5……………………………………… để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

Tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

  2. Hướng dẫn viết mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề trong thủ tục hành chính.

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Nếu nhiều lập bản thống kê riêng.

4 Ghi rõ lý do tạm giữ theo quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính.

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ.

   Bạn có thể tải mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính tại:

   >>>>> Mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề trong thủ tục hành chính

   Trên đây là mẫu quyết định tạm giữ tang vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: