Tải mẫu quyết định nhập vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định nhập vụ án hình sự: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018...

QUYẾT ĐỊNH NHẬP VỤ ÁN HÌNH SỰ

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

…………………………………. 

………………………………… 

 

            Mẫu số: 103

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

        ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………

 

……, ngày …….. tháng …….. năm………

 

QUYẾT ĐỊNH NHẬP VỤ ÁN HÌNH SỰ

    

Tôi:………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 36, khoản 1 Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Nhập vụ án hình sự(*)………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…………………….ngày………… tháng…………..năm…..

của…………………………………………………………………………………………………………………………..

với vụ án hình sự ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…………………….ngày……………tháng …….. năm……

của…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay gọi chung là vụ án ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– VKS ………………………..

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………….

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định nhập vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu quyết định nhập vụ án hình sự

Hướng dẫn kê khai quyết định nhập vụ án hình sự

(*) Nếu nhiều vụ án được nhập với nhau thì ghi theo thứ tự thời gian vụ án được khởi tố.

      Để được tư vấn chi tiết về quyết định nhập vụ án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.