Tải mẫu quyết định khởi tố bị can

Tải mẫu quyết định khởi tố bị can: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

……………………………………… 

……………………………………. 

 

Mẫu số: 106

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

………, ngày …….. tháng …….. năm………

 

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Tôi:. …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:………………ngày……….. tháng …….. năm……

của……………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: …………………………………………………….

Quốc tịch:………………………..Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo: …………………………..  

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………  

cấp ngày ……….. tháng …….. năm ……………… Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………..

Tiền án/tiền sự: ………………………………………………………………………………………………………

đã có hành vi ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều(1) ………….. và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bị can đối với (2) ………………………………………………………………………………………….. 

về tội  ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………quy định tại khoản …………… Điều ………………… Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát…………………………………………………………..để phê chuẩn.

Nơi nhận:

– VKS……………………………

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………………..

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định khởi tố bị can theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định khởi tố bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định khởi tố bị can 

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS;

(2) Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định khởi tố bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.