Tải mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

………………………………………… 

……………………………………….. 

 

Mẫu số: 101

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

………, ngày ……… tháng …….. năm……….

 

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

    

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

Sau khi tiến hành điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:……………………….

ngày…………tháng……………năm……………………của………………………………………………..

thấy:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ quy định tại khoản ……………… Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều(1)…………………. và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…………… ngày……….tháng………..năm……

của …………………………………………………………………………………………………………………..

xảy ra tại: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát …………………………………………………………………..

và thông báo cho(2) …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….. biết.

Nơi nhận:

– VKS ………………………………….

– …………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………………..

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

Hướng dẫn kê khai quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS;

(2) Ghi tên cá nhân/cơ quan/tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.