Tải mẫu quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản

Tải mẫu quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.  Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

…………………………………..

…………………………………..

 

Mẫu số: 75

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

…….., ngày ………. tháng ……….  năm ……..  

 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………………       

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………. ;

Xét thấy việc kê biên tài sản không còn cần thiết;

Căn cứ các điều 36, 113 và 130 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản số:……………………………….. ngày………. tháng………. năm……….

của………………………………………………………………………………………………………………………….

đối với tài sản: ………………………………………………………………………………………………….  của:

Họ tên: …………………………………………………………………………… Giới tính:……………………….

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………………………   

Quốc tịch: ……………………….; Dân tộc: ………………………………..; Tôn giáo:…………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………. 

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………………..          

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Phân công ông/bà: . ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ………………………………………………………………………………  

Nơi nhận:

– VKS ……………………………….

– …………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định việc hủy bỏ lệnh kê biên tài sản

       Để được tư vấn chi tiết về quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.