Tải mẫu quyết định dẫn giải theo quy định mới năm 2018

Tải mẫu quyết định dẫn giải theo quy định mới năm 2018: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

QUYẾT ĐỊNH DẪN GIẢI

……………………………………….

 ……………………………………..

 

Mẫu số: 70

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

………., ngày ………. tháng ……….  năm ………..

 

QUYẾT ĐỊNH DẪN GIẢI (1)…………………………………………………………………………….

 

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………..               

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Căn cứ: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Căn cứ Điều(2) ………….., khoản 2 Điều 127 và khoản 3 Điều 440 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét cần thiết cho việc điều tra,        

QUYẾT ĐỊNH:

Dẫn giải (1)   ………………………………………………………………………………………………………….. :

Họ tên: ……………………………………………………………………………………… Giới tính:……………                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………          

Quốc tịch: ………………………………..; Dân tộc: ……………………………; Tôn giáo:………………….   

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………. 

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………………………………..        

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu…………………………………………………………………………………………………………………….

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này và dẫn giải (1)………………………………………..

đến …………………..vào hồi……………. giờ……………. ngày……………. tháng…………. năm…………

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– VKS…………………………..

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………………….

 

  

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định dẫn giải  theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định dẫn giải

Hướng dẫn kê khai quyết định dẫn giải

 (1) Người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(2) Ghi rõ: Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS theo thẩm quyền áp dụng biện pháp dẫn giải.

Ghi chú: Không được bắt đầu việc dẫn giải vào ban đêm; không dẫn giải người già yếu, người bị bệnh nặng có xác nhận của cơ quan y tế.

       Để được tư vấn chi tiết về quyết định dẫn giải, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.