Tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động: Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn có thể tham khảo mẫu.....

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

   Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dưới đây.

CÔNG TY ………….

____***____

 

Số: ___/……/QĐ-………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

……….., ngày  …..  tháng …. năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Chấm dứt hợp đồng lao động

————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………

Căn cứ Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng lao động số……………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Quyết định ……………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………………. , đối với Ông/bà…;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/bà ………., là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ……………………………………………………………………………………………………………………… ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)……………………………………………………………………. ;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày …../…../…………

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông/bà………. được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông/bà………. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

–  Cá nhân …………;

–  Công đoàn Công ty;

–  Phòng TC & NS;

–  P21 (Đăng tin);

–  Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Bạn có thể mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại: Mẫu quyết định về chấm dứt hợp đồng lao động

   Trên đây là mẫu tham khảo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo