Tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Tải mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động: Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn có thể tham khảo mẫu.....

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

     Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 quy định về chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dưới đây.

CÔNG TY ………….

____***____

 

Số: ___/……/QĐ-………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

……….., ngày  …..  tháng …. năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Chấm dứt hợp đồng lao động

————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………

Căn cứ Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng lao động số……………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Quyết định ……………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………………. , đối với Ông/bà…;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/bà ………., là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ……………………………………………………………………………………………………………………… ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)……………………………………………………………………. ;

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày …../…../…………

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông/bà………. được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông/bà………. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

–  Cá nhân …………;

–  Công đoàn Công ty;

–  Phòng TC & NS;

–  P21 (Đăng tin);

–  Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

>>> Tải mẫu quyết định về chấm dứt hợp đồng lao động

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về lý lịch tư pháp và phiếu lý lịch tư pháp như: hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp… và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về lý lịch tư pháp là gì và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo

5/5 - (1 bình chọn)