Tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

…………………………………….. 

……………………………………… 

 

Mẫu số: 100

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

……….., ngày ……… tháng …….. năm……… 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

           

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…………………… ngày………tháng……..năm……….

của……………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố còn có dấu hiệu tội phạm……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

quy định tại khoản  …………. Điều ……………. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều(1)…………………., Điều 156 và Điều(2)………….. Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bổ sung vụ án hình sự: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

xảy ra tại: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định này bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: …………………………………………

ngày…………..tháng ………….năm…………………… của Cơ quan………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát …………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– VKS ………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………………..

 

 

 

 Bạn có thể tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

Hướng dẫn kê khai quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS;

(2) Nếu bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với pháp nhân thì viện dẫn Điều 432 BLTTHS.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.