Tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

Tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Mẫu số: 107

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..

 

………., ngày ……. tháng …….. năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:……………………………… ngày……………tháng …….. năm………

của………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can trên, bị can còn có hành vi ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều(*)…………… và khoản 2 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bổ sung đối với bị can:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: ………………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………….. Dân tộc:………………………………Tôn giáo: ………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………………………..

Cấp ngày ……… tháng ………… năm …………….. Nơi cấp: …………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tiền án/tiền sự:  …………………………………………………………………………………………………………………

về tội…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………quy định tại khoản ………… Điều ……………………… Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến VKS………………………………………………………………………….. để phê chuẩn.

Nơi nhận:

– VKS……………………………

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………………….

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can

(*) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.