Tải mẫu quyết định áp giải mới nhất năm 2018

Tải mẫu quyết định áp giải mới nhất năm 2018: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

QUYẾT ĐỊNH ÁP GIẢI

………………………………….

 …………………………………

 

Mẫu số: 68

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………

 

……., ngày ………. tháng ……….  năm ………

 

QUYẾT ĐỊNH ÁP GIẢI (1)………………………………………

 

Tôi:……………………………………………………………………………………………………………              

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ theo Quyết định/Lệnh…………………………………………………………………………               

số ……………………..  ngày ………. tháng ……….  năm ……………….. của ………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ(2)……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều(3) ………….. và khoản 1 Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp giải(1) ………………………………………………………………………….. đối với: ………………..

Họ tên:……………………………………………………………………………………….. Giới tính:……..                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………..                

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại…………………………………………              

Quốc tịch: …………………………; Dân tộc: ………………………………….; Tôn giáo:…………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………….               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………….         

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………………..       

………………………………………………………………………………………………………………………..          

Yêu cầu……………………………………………………………………………………………………………

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này và áp giải (1)…………………………………..                

đến …………………………….. vào hồi……… giờ………. ngày…………. tháng……….năm ……….                              

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– VKS………………………………..

–  ………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………………..

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định áp giải  theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định áp giải

Hướng dẫn kê khai mẫu quyết định áp giải  

(1) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo;

(2) Lý do bị áp giải;

(3) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS.

      Để được tư vấn chi tiết về quyết định áp giải, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.